Tworzenie projektu

Najważniejszą funkcją WPSEO jest tworzenie projektu. Dodawanie projektów to nic innego jak dodawanie konkretnych artykułów do określonej grupy domen. Zanim zaczniemy dodawać projekty powinniśmy mieć więc utworzoną przynajmniej jedną grupę domen.

KROK 1

Creating project - step 1

Na głównym ekranie wybierz opcję “Create a project”

KROK 2

Creating project - step 2

W polu Name of the project podaj nazwę projektu, która najłatwiej pozwoli Ci zidentyfikować jakie teksty były dodawane i na jakie domeny.

Dla przykładu podajmy jako nazwę “test project”

KROK 3

Creating project - step 3

Wybierz grupę domen, na które zostaną dodane teksty.
Projekt zawsze dotyczy tylko jednej grupy domen.
Teksty w projekcie zostaną dodane tylko na domeny należące do danej grupy.
Wybierz wcześniej utworzoną grupę “test group”.

KROK 4

Creating project - step 4

 1. Następnym elementem przy tworzeniu projektu jest uzupełnienie kategorii, do jakich będą przypisane dodawane teksty.
 2. Jeżeli danej kategorii nie ma na danej stronie, zostanie ona utworzona.
 3. Każdy z tekstów może należeć do kilku kategorii.
W przykładzie podaliśmy kategorie Blog i SEO(wpisane po przecinku). Każdy z tekstów dodanych w projekcie będzie przypisany do kategorii Blog i SEO.

KROK 5

Creating project - step 5

Po uzupełnieniu kategorii pora na uzupełnienie tagów, jakie zostaną przypisane do wszystkich tekstów dodanych w projekcie. Te same tagi zostaną później przypisane do wpisów na WordPressach. W tym przypadku również może być ich kilka.

Wymieniamy je po przecinku.
Istnieje także opcja dodania ich w formie mieszarkowej, czyli np. { tag1 , tag2 , TAG3 | tag4 , Tag5 , tag6 }

KROK 6

Creating project - step 6

Kolejny krok to uzupełnienie tematów tekstów, które zostaną dodane na WordPressy.

 1. Jeżeli dodajemy dwa teksty, to najlepiej jest wpisać dwa tematy, każdy w osobnej linii. Wtedy każdy z tematów zostanie przydzielony jednemu tekstowi.
 2. Istnieją także inne możliwości: można podać temat w formie mieszarkowej, wtedy temat zostanie wygenerowany dla każdego tekstu. Jeżeli podamy mniej tematów niż tekstów, tematy będą brane z listy po kolei i przydzielane do kolejnych tekstów.

Dla testu dodamy 2 tematy tekstów:

 • SEOUPPER is a unique solution on the world market.
 • HOW CAN SEOUPPER HELP ME?
każdy z nich w nowej linii.

KROK 7

Creating project - step 7

Następny krok to uzupełnienie informacji o linkach w tekście.

We wskazanym polu podajemy informację, jakie słowa z tekstu mają być linkami oraz do jakich stron mają linkować.

Informacje te podajemy w formacie:

 • URL,
 • anchor,
 • alt,
 • title.

Anchor to słowo z tekstu, które ma być zamienione na link, a URL to adres, na jaki taki link powinien wskazywać.

W podanym przykładzie w polu tym wpisaliśmy:  http://seoupper.com/ ; SEOUPPER”.

Oznacza to, że każde słowo “SEOUPPER” w tekstach, które dodamy na WordPressy, będzie linkiem do strony http://seoupper.com/.

KROK 8

Creating project - step 8

Najważniejsze w projekcie są oczywiście teksty, które chcemy dodać na strony.

W naszym przykładzie dodajemy 2 teksty.
 1. Ich treść wkleiliśmy w zaznaczonym polu.
 2. Tekst pierwszy od tekstu drugiego został oddzielony znacznikiem {next}.
 3. Po ostatnim tekście nie umieszczamy znacznika {next}.
 4. Teksty możemy dodać także w formie mieszarkowej, wtedy z jednego tekstu z synonimami będzie można wygenerować wiele tekstów.

Dodamy teksty o następującej treści:

Build more effective SEO infrastructure and discover a wonderful tool, in the hands of a marketer, a PR specialist and anyone who helps maintain the image of their customer. Show your clients how to manage a network of blog authors, which is why after all the effort and time-consuming development of content, there’s no need to devote the next few hours to uploading it all to the appropriate sites. Try SEOUPPER!

{next}

Through automating many processes and providing an enormous number of additional capabilities, SEOUPPER facilitates work for people handling positioning and e-PR, in order to accelerate the performance of actions connected with the management of large numbers of WordPress sites. This tool can also be combined with a professional SEO service, just ask and we’ll see what we can do for you! Contact Form.

KROK 9

Creating project - step 9

Po dodaniu tekstów pora na ustawienie terminu publikacji.

Odpowiadają za to trzy pola:

 • the date of publication,
 • given hour,
 • hour of publication.

Pierwsze z pól to “Date of publication”:

tutaj podajemy datę początkową publikacji postów, czyli dzień, w którym zostanie opublikowany pierwszy wpis.

Jeżeli ustawimy datę przeszłą, to wpis taki zostanie opublikowany natychmiast, z datą publikacji postu taką, jak ustawimy w WPSEO. Jeżeli data będzie przyszła, to wpis zostanie opublikowany w przyszłości, zgodnie z tym co ustawimy.

Niezależnie od tego, czy dana data jest przyszła, czy teraźniejsza lub przeszła, wpisy są zawsze wysyłane na WordPressy. W przypadku jeżeli data jest datą przyszłą, to wpis ów będzie miał status “Schedule” i WordPress zadba o jego publikację w odpowiednim czasie.

Kolejne pole to “Hour Given” – tutaj możemy wybrać dwa ustawienia:

 • “TURN ON” – jeżeli wpisy mają być opublikowane z konkretną godziną(wszystkie wpisy będą miały taką samą godzinę publikacji),
 • “TURN OFF” – jeżeli wpisy mają być opublikowane bez ustawionej godziny publikacji . Pole Hour of publiacation służy do podania godziny publikacji wpisów.

KROK 10

Creating project - step 10

Następne ustawienia dotyczą ilości publikowanych wpisów każdego dnia.

Do uzupełnienia mamy 3 pola:

 • “Publish” – ustawiamy co ile dni mają być publikowane wpisy,
 • “Number of Articles” – ile artykułów ma być opublikowanych,
 • “One-time publication” – oraz ile artykułów ma być opublikowanych każdego dnia.

W naszym przypadku dodaliśmy dwa artykuły, więc możemy ustawić te pola następująco:

“Publish” every 2 days, “Number of Articles” – 2, “One-Time Publication” – 1.

Przy tej konfiguracji, publikacja wpisów będzie trwała 2 dni, każdego dnia zostanie opublikowany 1 artykuł.

Ustawienia te mogą być szczególnie przydatne, jeżeli chcemy dodawać wpisy używając formy mieszarkowej.

wtedy możemy z jednego tekstu z synonimiami wygenerować np. 100 wpisów, publikując co 2 dzień 10 wpisów.

KROK 11

Creating project - step 11

Przejdziemy teraz do omówienia dodatkowych opcji, jakie mamy przy tworzeniu projektu.

Pierwsza z nich to opcja “Shuffle Domains”.

Domyślnie, artykuły w projekcie są dodawane po kolei na każdą z domen w grupie.

 • Jeżeli dodamy 5 artykułów, a grupa liczyć będzie 5 domen, to każda z domen będzie miała dodane po 1 artykule.
 • Jeżeli w grupie będzie 5 domen, a dodamy 10 artykułów, to na każdej z domen będzie dodane po 2 teksty.
 • Jeżeli w grupie będzie 10 domen, a dodawać będziemy 5 tekstów, to teksty te zostaną dodane na 5 pierwszych domen.
Opcja Shuffle domains pozwala na dodanie tekstów na domeny losowo.

Kolejna dodatkowa opcja to “custom link” at the end of the post.

Dzięki niej, mamy pewność, że wszystkie słowa w tekście, które miały być linkami nimi będą.

 • Jeżeli któreś ze słów, które miało być linkiem(tak jak podawaliśmy w kroku 7), nie zostanie odnalezione w tekście, to zostanie ono automatycznie dopisane na końcu tekstu.

“Max Links in Post” ta opcja służy ograniczeniu dodawania linków w jednym tekście.

 • Jeżeli w kroku 7 podaliśmy kilka słów które mają być linkami i w tekście znajdzie się kilka z nich
 • to warto tutaj ustawić takie ograniczenie..
 • Jeżeli chcemy, żeby w każdym tekście był maksymalnie 1 link, wpiszmy w tym polu 1.

Ostatnia z opcji to “Random Thumbnails” .

 • opcja ta pozwala na losowe wygenerowanie ikon wpisu(obrazków, które będą wyświetlane na WordPressach obok wpisów) zgodnie z wybraną kategorią tematyczną. ADD

KROK 12

Creating project - step 12

Przy tworzeniu projektów mamy do wyboru dwa tryby:

Pierwszy to “Publish Immediately”.

 • W tym trybie publikacja nastąpi natychmiastowo zgodnie z tym jak ustawiliśmy projekt we wcześniejszych krokach.

oraz drugi tryb “Browse Through Articles and Publish After Approval”.

 • wybranie tego trybu pozwala na podgląd wygenerowanych wpisów oraz dokonanie w nich zmian(np. zmiana kategorii, domeny, na której ma być opublikowany wpis, dodanie zdjęć).

KROK 13

Creating project - step 13

Tak właśnie wygląda podgląd wygenerowanych wpisów, które zostaną opublikowane na WordPressach.

Jak widzimy, teksty mają przypisane odpowiednie tytuły – zgodnie z tym co podawaliśmy w poprzednim etapie, a także ustawione kategorie, tagi, datę publikacji.

Widać także, że w tekstach słowo SEOUPPER zostało zamienione na link, prowadzący do strony http://seoupper.com – zgodnie z tym, co podawaliśmy na poprzednim etapie.

KROK 14

Creating project - step 14

Podczas tego etapu mamy możliwość dokonywania zmian w tekstach. Możemy na przykład zmienić  miniaturę wpisu(jest to obrazek, który wyświetla się przy wpisie na stronie, jest także używany do sliderów z obrazkami, znajdujących się na stronie głównej WordPressa). Mamy możliwość zmienić także treść tekstu oraz poprawić jego formatowanie(dodać wypunktowanie, pogrubić niektóre wyrazy). Jedną z ciekawszych opcji jest też dodawanie do treści postów obrazków. Po prawej stronie widnieje baza obrazków, poukładana według tematyki. Dodawanie obrazków zarówno do treści wpisów, jak i ustawianie miniatur wpisów odbywa się przez przeciągnięcie obrazka w dane miejsce(treść wpisu lub pole Thumbnail), czyli po prostu drag&drop.

KROK 15

Creating project - step 15

Po dokonaniu zmian w tekstach możemy przejść do następnego etapu klikając “Next”.

KROK 16

Creating project - step 16

Ostatni etap tworzenia projektu to podsumowanie. “Project Submission”.

Wyświetlone zostały informacje o projekcie:

 • tytuł projektu,
 • liczba artykułów, jakie zostaną dodane, oraz daty:
 • utworzenia projektu,
 • oraz publikacji pierwszego i ostatniego wpisu.
Publikację możemy zatwierdzić klikając “Confirm” lub powrócić do edycji wpisów przyciskiem “Back” 
Postęp publikacji projektu możemy obserwować w menu Projects w widoku Projects in progress

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.