Instalacja domen

Funkcja pozwala zainstalować w WPSEO jednocześnie nawet kilkaset domen na:

 • różnych adresach IP,
 • różnych klasach C,
 • różnych Data Center,
 • różnych GEOLOKALIZACJI – krajów,
 • oraz na adresach IP pochodzących z wielu systemów autonomicznych

Wraz z instalacją domen w systemie są na nich także instalowane CMSy WordPress.

KROK 0

Installation - step 0

Po zalogowaniu się do panelu WPSEO

wybierz opcję “Add a domain”.

KROK 1

Installation - step 1

Następnym etapem jest podanie listy domen, które chcemy zainstalować. Każda z domen powinna być podana w osobnej linii.

Podczas tego kroku możemy również określić pochodzenie adresów IP, czyli ustalić geolokalizację(kraj) Twoich WordPressów. W tym kroku ustalamy również, czy chcemy wylosować adresy IP spośród puli adresów pochodzących z jednego kraju, czy też z wszystkich dostępnych adresów IP (z wszystkich krajów).

 • Wklej listę domen,
 • ustaw kraj losowania adresów IP np na United States,
 • i kliknij Next.

KROK 2

Installation - step 2

Następny etap to potwierdzenie rozlosowanych adresów IP oraz Systemów Autonomicznych. Podczas tego etapu mamy możliwość zmiany rozlosowanych adresów IP oraz systemów autonomicznych na inne z listy. Możemy także wrócić do poprzedniego etapu i poprawić listę domen do zainstalowania.

Kliknij “Confirm” żeby przejść do następnego kroku.

KROK 3

Installation - step 3

Na ekranie zaprezentowane są zainstalowane domeny, wraz z adresami IP i ich pochodzeniem oraz numerami systemów autonomicznych (AS), do których zostały przypisane. Poniżej wyświetlone jest też procentowe wykorzystanie dostępnych zasóbów: ilości domen możliwych do zainstalowania na danym koncie, wykorzystanych adresów IP oraz wykorzystanych systemów autonomicznych.

Ostatni etap instalacji domen to podsumowanie..

KROK 4

Installation - step 4

Domeny, które zostały przez nas dodane do instalacji możemy znaleźć w sekcji “Pending Domains”. Na liście wymienione są wszystkie domeny, jakie dodaliśmy do systemu wraz z informacją:

o adresach DNS, jakie powinny być przypisane domenom.

Przeczytaj: http://help.wpseo.pl/knowledgebase/dns-configuration/ ‎

W tym miejscu znajdziemy informację o postępie instalacji domen, wyrażoną za pomocą jednego ze statusów:

 • Commission – domena zgłoszona do instalacji
 • Installation – domena w trakcie instalacji
 • Testing – sprawdzanie, czy domena ma poprawnie ustawione adresy DNS(musisz ustawić wskazane w panelu adresy DNS, które zostały przypisane do Twojej domeny i poczekać około 24h na ich propagację)
 • Reloading – domena oczekuje na przeładowanie serwera i instalację WordPress.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.