Dodawanie zewnętrznego Bloga do Panelu – NOWOŚĆ

Od teraz panel WPSEO umożliwia dodanie blogów zainstalowanych w różnych lokalizacjach w sieci.

KROK 1

Aby dodać zewnętrzny Blog do obsługi w naszym Panelu należy na Stronie Głównej kliknąć w Add a Domain a na następnej podstronie wybrać Add Your WP

1

KROK 2

Dodawanie zewnętrznych blogów przebiega trzyetopowo.

W pierwszym kroku musimy podać dane dostępowe do naszego blogu:

  • DOMAIN NAME

○     musi mieć postać nazwy domeny, bez http:// lub https, np helper.seoupper.com

○     nie może być adresem do podkatalogu np helper.seoupper.com/test/

  • LOGIN

○     login do panelu administracyjnego WordPressa’a

  • PASSWORD

○     hasło do panelu administracyjnego WordPress’a

Po wypełnieniu danych klikamy na przycisk Check access. Panel podejmie próbę komunikacji z naszym Blogiem. Jeśli operacja zakończy się sukcesem w polu status pojawi się zielona ikona informująca nas o tym fakcie.  Klikając na przycisk z ikoną plusa po prawej stronie możemy dodać więcej zewnętrznych blogów. Po dodaniu wszystkich interesujących nas blogów kilkamy na przycisk Next by przejść do następnego etapu.

2

KROK 3

Następny etap to podsumowanie wprowadzonych przez nas danych. Wykres kołowy wskaże nam również ilość wykorzystanych domen. Jeśli wszystko się zgadza klikamy na przycisk Next

3

KROK 4

Aby dodany blog współpracował z panelem w ostatnim kroku należy pobrać autorski plugin a następnie zainstalować i aktywować manualnie na naszym blogu.

Aby sprawdzić poprawność wprowadzonych przez nas danych przechodzimy do zakładki Domains, wybieramy Installed domains, w polu wyszukiwania wpisujemy nazwę interesującej nas domeny i klikamy na przycisk WP Managment.

4

Na następnej stronie klikamy na przycisk Check configuration. System sprawdzi parametry naszej konfiguracji a wynik wyświetlony zostanie w okienku popup.

5

TIPS & TRICKS MOTHER FUCKER!
Aby zautomatyzować proces instalacji pluginu i ułatwić pracę przy większej ilości zewnętrznych blogów należy zainstalować plugin na którymś z naszych już dostępnych WP

a następnie zainstalować plugin na pozostałych

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.